Volgende wedstrijd Terneuzen 1

Terneuzen - Schijf

28 OKTOBER Competitiewedstrijd; aanvang 14:30 uur
Sponsor wedstrijdbal: Kolijn Drankenhandel (Roland v Kouteren)
Wedstrijdsponsor: Next Maritime (Maarten de Heus)

Gedrag & sanctiebeleid

Gedrag & sanctiebeleid VV Terneuzen

Naar aanleiding van enkele incidenten in het amateurvoetbal in Nederland, heeft VV Terneuzen besloten een gedrag & sanctiecommissie in het leven te roepen.

Na enkele brainstormsessies en na een druk bezochte bijeenkomst van onze verenigingsleden, waaruit de behoefte van een dergelijke commissie bleek, heeft VVT 2.0 dit project opgepakt, uitgewerkt en aan het bestuur voorgelegd.

Na instemming van het bestuur is het concept-beleidsstuk besproken met en toegelicht aan de trainers en leiders van VV Terneuzen. De daaruit verkregen feedback is in het definitieve stuk verwerkt.

Met ingang van het seizoen 2014-2015 zal het gedrag & sanctiebeleid van kracht zijn.

Sanctiecommissie

Het bestuur van de VV Terneuzen heeft een gedrag & sanctiecommissie samengesteld die uitvoering dient te geven aan het vastgestelde beleid. Deze commissie werkt en besluit onafhankelijk van het bestuur.

De commissie onderzoekt en neemt passende maatregelen bij overtreding van de gedragsregels en/of specifieke afspraken. Als zwaarste sanctie kan de commissie het bestuur voorstellen tot het royeren van een lid van de vereniging, dus het ontzeggen van het lidmaatschap.

De commissie bestaat uit Samir Lhachmi (bestuur), Bert van der Heiden (jeugdcoördinatie), Jilka van den Broucke, Jaqueline Moes, Eugene Lauret en Jan-Peter van Wijck.

Voor nadere uitleg, vragen of het doen van een melding kunt u contact opnemen met Jan-Peter van Wijck (06 12 69 7366).

Help ons samen de gedragsregels uit te dragen naar alle betrokkenen:

Goed voorbeeld doet volgen en jong geleerd is oud gedaan.


Heineken TMS Van der Poel Terneuzen