• Terneuzen heeft een nieuwe website. Tijdens het overzetten van de oude naar de nieuwe website zijn alle aanmeldingen vanaf 8 maart voor de feestavond van ons 100-jarig bestaan van onze vereniging verloren gegaan. Willen degenen, leden, oud-leden, vrijwilligers, supporters, sponsors, ouders van leden en genodigden (vanaf 18 jaar), die zich vanaf 8 maart hebben aangemeld, dit nogmaals doen via info@vvterneuzen.nl?
    Alvast bedankt en tot 20 juni!

    Jubileumcommissie 100 jaar VVT

    #vvterneuzen #vvt100jaar #vvt1920-2020 🔴⚫️