• AGENDA LEDENVERGADERING 3 OKTOBER 2022 AANVANG 19:30 uur

  1.       Opening

  2.       Vaststellen notulen 12 december 2019

  Ontwerp – notulen liggen ter inzage op het wedstrijdsecreriaat

  3.       JAARVERSLAGEN 2019 – 2020 EN 2020-2021

  Toelichting op hoofdlijnen wordt gegeven op tijdens de vergadering

  4.       Vaststelling jaarrekeningen seizoenen:

  2017 – 2018;

  2018- 2019 (beide jaarrekeningen zijn al behandeld in behandeld in ALV van 12 december 2019  (voorlopige verklaring afgegeven vanuit de kascommissie);

  2019- 2020

  2020 – 2021

  Toelichting vanuit de kascommissie door Johny van de Velde

  5.       Benoeming bestuursleden

  Het bestuur draagt de volgende personen voor de bestuursfuncties:

  Voorzitter: Ko Nieskens

  Secretaris:  Jilka van Drongelen ( tot eind 2022)

  Penningmeester: Nelly Wisse

  Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. Tijdens de vergadering kunnen dus anderen kandidaat gesteld worden. Verzocht wordt eventuele andere kandidaten vooraf kenbaar te maken via info@vvterneuzen.nl

  6.       Voorstel vaststelling Begroting 2022 – 2023

  Toelichting door de penningmeester

  7.       Rondvraag

  8.       Sluiting