• Beste Leden, Vrijwilligers,

  Naar aanleiding van de berichtgeving rondom de verruiming van de corona-maatregelen voor sport heeft de vereniging onderstaand bericht van de gemeente ontvangen. Zodra er meer bekend is zullen wij u daarover informeren.

  Het sportpark is tot nader bericht nog gesloten.

  Met roordzwarte groet,

  Bestuur V.V. Terneuzen

   

  Gisteren heeft de Minister - President een wijziging van maatregelen afgekondigd die betrekking hebben op de sport.

  Voor de wijzigingen verwijzen wij u graag naar de onderstaande link op de website van de rijksoverheid, zie hiervoor het onderdeel Sport:

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

   Wij hebben al flink wat vragen gekregen over de mogelijke openstelling van de sportaccommodaties voor kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar.

  De wijziging van de betreffende sportmaatregelen gaat eerst op 29 april a.s. in.

  En zoals u in de bijgaande link kan lezen, wordt niet expliciet gesproken over openstelling van buitensportaccommodaties.

  Voor dit moment wachten wij een advies af van de Vereniging Sport en Gemeenten over de te stellen kaders n.a.v. deze wijziging.

  De Veiligheidsregio Zeeland zal, o.a. met de inhoudelijke input van de VSG, een wijziging van de Noodverordening per 29 april a.s. doorvoeren.

  Tot die datum blijft de huidige Noodverordening van de VRZ onverkort van kracht.

  Zodra de inhoud van de gewijzigde Noodverordening bekend is, berichten wij u nader.