Wijziging reiskosten vergoeding miv seizoen 19/20

Omwille van aanpassing reiskostenregeling KNVB zien wij ons ook genoodzaakt de VVT regeling te herzien.
De belangrijkste wijziging is het aantal te declareren T-tags.
Daarnaast aangescherpt op: inleveren declaratieformulier & inleveren per auto niet per team.

Spelregels

  • Reiskosten vergoeding alleen van toepassing bij competitiewedstrijden
  • Vergoeding T-tag -> €3,80 (T-tag tarief). Te declareren bij beker/competitiewedstrijden
  • Vergoeding per kilometer -> € 0,19
  • Aantal kilometers -> de eerste 100 kilometer zijn voor ‘eigen’ rekening
  • Gebruik huurbus niet vanzelfsprekend en alleen voor VVT 2 zondag & JO17 uitsluitend bij competitiewedstrijden buiten Zeeland (op aanvraag)
  • 11-tallen mogen 4 auto’s declareren, 6 e/o 8 tallen mogen 3 auto’s declareren, bij gebruik huurbus mag er nog 1 extra auto worden gedeclareerd
  • Declaratieformulieren dienen per auto / bestuurder ingeleverd te worden. Niet per team !!
  • Declareren binnen 1 week na einde maand, betaling volgt spoedig na goedkeuring. Niet tijdig ingeleverde declaraties worden niet in behandeling genomen !
  • Declaraties worden niet contant uitbetaald (ook niet via kantine)
  • Declareren uitsluitend via desbetreffend formulier

 

Wedstrijdzaken reserveert huurbus bij verhuurbedrijf. Huurbus dient op zaterdag afgehaald te worden en afhankelijk van gebruik op zondag door het laatst gebruikte team teruggebracht te worden naar verhuurbedrijf.
Na gebruik en voor terugbrengen dient huurbus nog wel afgetankt te worden. Tankpas te verkrijgen in bestuurskamer.

 

 


Heineken TMS Van der Poel Terneuzen