• Met droefheid hebben we kennis genomen van het plotseling overlijden van

  Dennis Sanches

  Dennis was sinds zijn jonge jaren voetballer bij onze vereniging.

  Later heeft Dennis zich vele jaren als vrijwilliger op verschillende manieren met veel enthousiasme ingezet voor onze vereniging.

  We zullen zijn positieve inslag, gulle lach en vriendschap missen.

  De uitvaart zal dinsdag 31 januari plaats vinden, verdere info volgt nog

  We wensen de familie en iedereen die hem dierbaar was veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.