• Samen Scoren Word Partner!

  Sport en sponsoring...

  zijn in deze tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar sport een steeds belangrijker plaats in onze maatschappij heeft ver - worven, is sponsoring uitgegroeid tot een vorm van ondersteu - ning waarin het bedrijfsleven zich steeds grootschaliger heeft kunnen profileren.

  Met name bij de voetbalsport is gebleken dat sponsoring een schitterende manier is om prestaties en reclamedoelstellingen naar een hoger niveau te tillen. Zowel bij sponsoring als bij sportbeoefening gaat het immers om optimale resultaten!

  VV Terneuzen heeft u op het gebied van sportsponsoring zeker iets bijzonders te bieden. Wij zijn de grootste voetbalvereniging van Zeeuws-Vlaanderen, spelen onze wedstrijden op een schit - terend eigen complex en trachten met al onze prestatieteams op een zo’n hoog mogelijk niveau te acteren. Naast onze pres - tatieteams heeft VV Terneuzen ook een groot aantal recreatieve teams waarbij vooral het plezier voorop staat.

  Door de unieke sfeer die bij VV Terneuzen aanwezig is, voelt u zich als partner zeker thuis! Wij bieden partners een gezellige ontmoetingsplaats op wedstrijddagen zowel op zaterdag bij de wedstrijden van de jeugd, als op zondag bij de senioren. Daarnaast trachten we naast voetbal andere activiteiten te organiseren gericht op het aanhalen en verstevigen van de persoonlijke en zakelijke contacten en uiteraard op het steunen van VV Terneuzen!

  Sponsoring is voor een vereniging als VV Terneuzen van groot belang. Mede dankzij onze sponsors kunnen wij onze teams verzorgd hun wedstrijden laten spelen, kunnen wij onze accommodatie goed onderhouden en naast voetbal ook nog tal van andere activiteiten verzorgen voor onze spelende en niet spelende leden.

 • Sponsor mogelijkheden

  Heeft u interesse om partner te worden bij VV Terneuzen? De sponsorcommissie denkt graag met u mee. Een sponsorpakket wordt in nauw overleg met u samen - gesteld, geheel volgens uw wensen om door middel van maatwerk tot een optimale samenwerking te komen. Mocht u interesse hebben kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie via het emailadres sponsorcommissievvterneuzen@gmail.com

  Hieronder volgt een opsomming van de verschillende sponsormogelijkheden:

 • Bordsponsor

  U kunt uw naamsbekendheid vergroten door het plaatsen van een goed zichtbaar reclamebord rond het hoofdveld.

 • Balsponsor

  U kunt uw bedrijfsnaam verbinden aan het sponsoren van de wedstrijdbal bij een thuiswedstrijd van ons 1e elftal. Uw bedrijf krijgt via de wedstrijdspeaker, website en in de nieuwsbrief de nodige aandacht.

 • Shirtsponsor

  Met uw bedrijfsnaam op het wedstrijdshirt van een team van uw voorkeur bent u ervan verzekerd dat uw bedrijf goed onder de aandacht wordt gebracht bij een breed publiek.

 • Kledingsponsor

  Naast reclame-uiting op shirts bestaat ook de mogelijkheid om een team te steu - nen door het sponsoren van kleding (bvb polo’s, trainingspakken of inloopshirts) en/of tassen en op deze manier uw bedrijf onder de aandacht te brengen. U kunt hierbij ook kiezen voor sponsoring van de doelgroep die het beste bij uw bedrijf past. Zo kan er specifiek gekozen worden voor bijvoorbeeld kantinevrijwilligers of scheidsrechters. VV Terneuzen denkt hierin graag met u mee.

 • Evenementsponsor

  Als grootste club van Zeeuws-Vlaanderen met tevens de grootste jeugd-afdeling organiseert VV Terneuzen gedurende het voetbalseizoen een groot aantal evene - menten. U kunt ervoor kiezen uw bedrijfsnaam te verbinden aan (één van) deze evenementen.

 • Materiaalsponsor

  Een grote club als VV Terneuzen draaiende houden vraagt een behoorlijke investering in materiaal. Ligt uw voorkeur als sponsor bij dit belangrijke clubonderdeel, dan zijn ook hier verschillende sponsoropties mogelijk. Denk aan trainingsmateriaal, maar ook materiaal t.b.v. onderhoud van de accommodatie of ondersteuning op het gebied van IT.

 • Sponsor van een categorie

  Het samenstellen van een sponsorpakket is maatwerk. Draagt u een bepaalde categorie binnen VV Terneuzen een warm hart toe, dan kunnen we met u meedenken hoe uw sponsoring het beste tot uiting komt . U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan sponsoring van de gehele jeugdafdeling of misschien ligt uw voorkeur wel bij het damesvoetbal.

 • Accomodatie Sponsor

  Heeft u affiniteit met accommodatiebeheer? De mogelijkheid bestaat om een kleedkamer of veld te adopteren en op deze daadkrachtige manier uw bedrijf positief onder de aandacht te brengen.