• DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN BIJ V.V. TERNEUZEN

  VV Terneuzen wil een gezellige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Hierbij hoort onlosmakelijk ook een veilige omgeving. 

  Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Het heeft bij diverse sportverenigingen uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen VV Terneuzen willen wij dit graag voor zijn. 

  Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen VV Terneuzen vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Deze fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is. 

  VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN 

  Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. 

  Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt. 

  WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN VV Terneuzen? 

  Als je vragen hebt over of te maken hebt met: 

  • pesten en gepest worden
  • machtsmisbruik en verbale agressie 
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart 
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft 
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team 
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat) 
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag 
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag 
  • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van VV Terneuzen op de juiste plaats is. 

  Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). 

  WAT DOEN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN? 
  Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar  mogelijkheden om de situatie op te lossen. Vanuit de rol van de VCP mag er verwacht worden dat er vertrouwelijk en discreet met informatie word omgegaan. Zij doen niets wat je niet weet. 
  Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld tenzij;
  * Als je zelf in gevaar verkeert en niet kan/durft te handelen voor je eigen veiligheid.
  * Wanneer de veiligheid van andere personen in het geding is.
  * Wanneer er sprake is van een acute onveilige sportomgeving.
  * Wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.

  Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen. 

  WIE ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN VV Terneuzen? 

  Als vertrouwenscontactpersonen luisteren wij naar je verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kunnen we je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing. 

  Iedereen moet zijn hobby op een plezierige en veilige manier kunnen uitvoeren.

  Plezier, Respect, Sportiviteit en Leren gaan hand in hand. We willen een vereniging zijn waarin we sociaal, actief en onbezorgd bezig zijn met elkaar en een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt.

  Mijn naam is Dimitri Pluijm

  Samen met mijn vrouw Merel en mijn 3 kinderen Sem, Mauk en Riff wonen wij in Terneuzen. Het “voetbalbloed” stroomt al van jongs af aan door mijn lijf.

  Zelf heb ik altijd bij RIA.W. in Westdorpe gevoetbald en ook daar een aantal jaren de jongste jeugd getraind. Enkele jaren geleden, toen onze oudste zoon ging voetballen, ben ik via mijn schoonfamilie in aanraking gekomen met VV Terneuzen waar ik een hele plezierige tijd beleef. Mijn zoons voetballen ook allemaal met heel veel plezier in de jeugd van VV Terneuzen. Je zult dus begrijpen dat ik met regelmaat te vinden ben op het voetbalveld.

  Ik ben een toegankelijk persoon, kan goed luisteren en wil er voor iedereen zijn binnen onze vereniging VV Terneuzen.

  Ik ben me er bewust van dat bepaalde zaken in vertrouwen met mij worden gedeeld en je kunt ervan op aan dat ik daar zorgvuldig mee om zal gaan. 

  Contact gegevens:

  GSM \ Whats-App: 0612646132

  Email: Dimies@hotmail.com

 • Mijn naam is Eveline Moes
  Samen met mijn voetbalmannen Bert, Quinn en Jazz wonen wij in Terneuzen. Al van jongs af aan ben ik met enige regelmaat te vinden op de velden van VVT. Ik vind het van groot belang dat iedereen zijn of haar hobby met veel plezier en veiligheid uit kan voeren. Vanuit mijn werk kom ik regelmatig in aanraking met situaties die in vertrouwen behandeld moeten.

  Ik vind het fijn om mij als vertrouwenscontactpersoon in te kunnen zetten en op deze manier bij te dragen aan een leuk en veilig sportklimaat binnen de vereniging.

  Contact gegevens:

  GSM \ Whats-App: 0626196212

  Email: evelinemoes@hotmail.nl

 • Door het NSF is een protocol voor een vertrouwenscontactpersoon opgesteld.  Zie hiervoor de website van het NOC NSF: www.nocnsf.nl/home.